SZCZĘŚLIWY NUMEREK - REGULAMIN
Dodane przez blawat dnia 03. October 2018 15:05

SZCZĘŚLIWY NUMEREK - REGULAMIN


1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany automatycznie przez dziennik elektroniczny Librus Synergia. Losowanie obejmuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.

2. Losowanie odbywa się codziennie o godz. 21:00.

3. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

4. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu:
    - z odpowiedzi ustnej na ocenę,
    - z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

5. Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od:
    - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
    - wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony,
    - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie),
    - wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

6. Odmowa pracy w czasie zajęć lub przeszkadzanie powoduje utratę przywileju „Szczęśliwego numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).

7. „Szczęśliwy numerek” nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.

8. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.