WYBORY MISS I MISTERA SZKOŁY
Dodane przez blawat dnia 03. October 2018 16:24

WYBORY MISS I MISTERA SZKOŁY

Klasowe wybory na Miss i Mistera przeprowadza wychowawca klasy do dnia 10 października. Tego samego dnia Samorząd Uczniowski zbierze wyniki głosowań.

ZASADY GŁOSOWANIA
• W głosowaniu udziału nie może wziąć wychowawca klasy.
• Każdemu uczniowi przysługuje prawo i obowiązek oddania trzech głosów.
• Dziewczęta głosują na chłopców, a chłopcy na dziewczęta.
• Wybory odbywają się anonimowo.
• Głosy zlicza wychowawca.
• Klasowe wybory na Miss i Mistera wygrywają dwie dziewczyny i dwóch chłopaków z największą liczbą głosów.

Samorząd Uczniowski
Renata Szulc
Maja Synak
Zuzanna Laska