EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Dodane przez blawat dnia 29. April 2019 19:00

PIERWSZY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. 34. uczniów przystąpiło do egzaminu wieńczącego ich pierwszy etap edukacji.

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części, w których sprawdzana jest wiedza z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego.

Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej na drugi etap edukacyjny dla przedmiotów objętych daną częścią egzaminu. Mogą też odnosić się do treści nauczania - wymagań szczegółowych z zakresu danego przedmiotu ujętych w podstawie programowej dla tego przedmiotu na pierwszy etap edukacyjny.